PRACOWNICY TYMCZASOWI W LOGISTYCE

LOGISTIC PERSONAL SERVICES FOR YOU

WSPÓŁPRACA

ZGLOBALIZOWANA GOSPODARKA STAWIA PRZEDFIRMAMI WIELE NOWYCH WYZWAŃ. PRZEDSIĘBIORCY MUSZĄ BYĆ PRZYGOTOWANI NA NIESPODZIEWANE WYDARZENIA ZACHODZĄCE NA RYNKACH, KTÓRE WYMAGAJĄ OD NICH PODEJMOWANIA SZYBKICH DECYZJI.

Wahania koniunktury, zmiany w portfelu zamówień, uzależnienie od zewnętrznej sytuacji gospodarczej i ekonomicznej w miejscu działalności sprawiają, że nowoczesne i elastyczne zarządzanie personelem staje się koniecznością w codziennej praktyce. Firma LPS wspiera swoich klientów w procesie kształtowania elastycznych i odpowiadających chwili modeli zatrudnienia, dzięki czemu umacniają oni swoją pozycję na rynku oraz dokonują istotnych oszczędności.

Dzięki dużemu doświadczeniu LPS dobrze rozpoznaje potrzeby zleceniodawców i w sposób elastyczny dostosowuje usługę do ich potrzeb – trafnie dobiera narzędzia i środki zapewniające realizację projektu na najwyższym poziomie. Przez cały czas trwania usługi LPS kontroluje jej jakość.

Rozpoczynając współpracę z klientem, spółka LPS szczegółowo analizuje przebieg procesów w siedzibie zleceniodawcy. Na podstawie wyników audytu oferowane są odpowiednie rozwiązania personalne, narzędzia oraz sprawdzone procedury. Przy tworzeniu zespołu zapewniającego realizację projektu LPS korzysta z własnej bogatej bazy pracowników tymczasowych o różnych specjalnościach i kwalifikacjach, współpracuje również z doświadczonymi partnerskimi firmami rekrutacyjnymi. Pracownicy LPS koordynujący projekt pozostają w kontakcie z wyznaczonymi osobami po stronie klienta, co usprawnia komunikację i umożliwia bieżącą kontrolę wykonania usługi.

Dla firm

LPS oferuje sieciom handlowym, sklepom wielkopowierzchniowym oraz zakładom produkcyjnym kompleksowe rozwiązania personalne w ramach pracy czasowej.

czytaj dalej