PRACOWNICY TYMCZASOWI W LOGISTYCE

LOGISTIC PERSONAL SERVICES FOR YOU

KORZYŚCI

OUTSOURCING KADR USPRAWNIA PROCESY WEWNĄTRZ ORGANIZACJI POPRZEZ WZMOCNIENIE LUB UZUPEŁNIENIE ZASOBÓW PRACOWNICZYCH.

Korzystając z usług outsourcingu pracowniczego, klienci spółki LPS odnoszą wiele korzyści:

  • przenoszą na firmę LPS cały proces rekrutacyjny, dzięki czemu dokonują znacznych oszczędności,
  • zleceniodawcy redukują koszty szkoleń oraz przygotowywania motywacyjnego personelu tymczasowego,
  • dzięki uelastycznieniu zatrudnienia firmy są w stanie szybko reagować na zmiany rynkowe – dostosowują strukturę zatrudnienia ściśle do ilości zamówień,
  • klienci LPS minimalizują ryzyko wynikające z rotacji pracowników oraz redukują koszty rozwiązywania umów o pracę,
  • koszty ponoszone przez klientów wynikają bezpośrednio z kosztów pracy personelu czasowego,
  • usługi świadczone przez LPS przyczyniają się do obniżenia biurokracji po stronie klientów i odciążają ich działy personalne dzięki outsourcowaniu pełnej obsługi zatrudnienia (konieczność podpisywania umów, płatności ZUS, szkolenia BHP, badania zdrowotne, czynności kadrowe i płacowe),
  • środki zaoszczędzone dzięki przesunięciu części procesów HR poza firmę poprawiają bilans firmy i mogą zasilić np. inwestycje,
  • na każdym etapie realizacji projektu klienci LPS otrzymują wsparcie doradców HR spółki LPS,
  • klienci zyskują usprawnienie procesów wewnątrz firmy.

Dla firm

LPS oferuje sieciom handlowym, sklepom wielkopowierzchniowym oraz zakładom produkcyjnym kompleksowe rozwiązania personalne w ramach pracy czasowej.

czytaj dalej